Golf La Roqueta | legal
15769
page-template-default,page,page-id-15769,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

legal

Informació general i objecte

La present pàgina web (http://www.golflaroqueta.es) és propietat de Gol la Roqueta, amb domicili a Crta. Abrera a Manresa C-55, Km.24 Castellgalí – Manresa. Aquest avís legal i el seu ús general té com a objecte establir les condicions generals que regulen l’accés a l’esmentada pàgina web i el seu ús general per part de tots els usuaris. Això implica necessàriament l’acceptació de les condicions generals citades incloses en aquest avís. És per això pel que Golf la Roqueta recomana als usuaris que les llegeixin detinguda i atentament cada vegada que vulguin entrar a l’esmentada pàgina i fer ús, ja que aquestes condicions poden ser modificades. En aquest sentit Golf la Roqueta es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis d’aquestes disposicions d’accés i ús i, en general, dels elements que integrin el disseny i la configuració de la seva pàgina web. Així mateix, Golf la Roqueta es reserva el dret d’interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. No es podran exigir responsabilitats a Golf la Roqueta en aquest sentit.

Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web per part de qualsevol persona atribueix la condició d’usuari, el qual accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat. L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, les activitats, els productes o els serveis que Golf la Roqueta posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o als l’ordre públic i, en general, fer un ús conforme a aquestes condicions generals. Golf la Roqueta no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.

Enllaços a la pàgina web

L’usuari d’Internet que vulgui introduir un enllaç des de la pàgina web de Golf la Roqueta fins a la seva pròpia haurà d’estar prèviament autoritzat amb aquest efecte i per escrit per Golf la Roqueta.

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el programari, els enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara en endavant, els ‘continguts’), són propietat intel·lectual de Golf la Roqueta o, si escau de tercers. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de Golf la Roqueta o, si escau, de tercers. L’usuari haurà de respectar tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat de Golf la Roqueta o de tercers. Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present pàgina web. En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de la pàgina web, llevat dels casos en què estigui legalment permès , és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració d’aquestes condicions, així com un delicte castigat d’acord amb el Codi penal. En cap cas Golf la Roqueta serà responsable de les possibles infraccions en matèria de propietat intel·lectual o industrial que pogués cometre qualsevol usuari de la web.

Publicitat

A la pàgina web s’allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la pàgina web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. Golf la Roqueta no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que hi pugui haver en els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

Responsabilitat

En qualsevol cas, l’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Golf la Roqueta pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest avís legal o, si escau, per les condicions particulars que siguin d’aplicació .

Accés a la pàgina web

Golf la Roqueta no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus per a l’usuari que s’hagin produït a causa d’errors o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions i que provoquin la suspensió, cancel·lació o interrupció de l’servei de la pàgina web durant la prestació d’aquest servei o amb caràcter previ.

Qualitat del servei

L’accés a l’portal no implica l’obligació per part de Golf la Roqueta de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos. Golf la Roqueta no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació de servei de l’portal.

Continguts

Golf la Roqueta posarà els mitjans raonables a la seva disposició per comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada. Golf la Roqueta no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al portal ni dels danys i perjudicis per a l’Usuari o per a tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al portal.

Enllaços o links

El servei d’accés a l’portal inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En cap cas, l’existència de links o enllaços no ha de pressuposar que hi hagi acords amb els seus responsables, ni la recomanació, promoció o identificació de Golf la Roqueta. amb les manifestacions, els continguts o els serveis proveïts. Golf la Roqueta no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactual